ผลงานถ่ายภาพ

คุณเอก เจ้าของบริษัท Easel Studio จบการศึกษาด้านการถ่ายภาพโดยตรงจากเทคนิคกรุงเทพ
ผ่านประสบการณ์การถ่ายภาพมายาวนาน ถ่ายภาพให้กับนิตยสาร บริษัทโฆษณา ประสบการณ์ถ่ายภาพมากกว่า 20 ปี