บริการของเรา

บริการของ Easel Studio
- รับถ่ายภาพนิ่งทุกประเภท โฆษณา นิตยสาร
- ให้เช่าสตูดิโอถ่ายภาพ มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ราคากันเอง
- รับให้คำปรึกษาในการถ่ายภาพสินค้าประกอบสื่อทุกประเภท
- รับเป็นวิทยากรสอนถ่ายภาพ